Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 25/25-06-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου, από 01-07-2020 και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
  2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκομένου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό, από 01-07-2020 και μέχρι την επανατοποθέτησή του με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.
  3. Παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.