Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ)

Επισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/62/01-06-2020 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις».

Η εκπαιδευτικός καλείται να υποβάλλει εγκαίρως την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.