Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 19/01-06-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.
  1. Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 19/01-06-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.