Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση υπεραριθμίας, έτους 2020

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους οπωσδήποτε μέχρι και την 31-05-2020, ώστε η Υπηρεσία μας να υπολογίσει εγκαίρως τα μόριά τους για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην διαδικασία.