Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική διδασκαλία

Επισυνάπτεται Απόφαση τοποθέτησης του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20» με κωδικό ΟΠΣ 5046499 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»΄΄.

Δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν τα παρακάτω κενά:

ΠΕ02 (Φιλολόγων): Γυμνάσιο Κανδήλας (15 ώρες),

ΠΕ03 (Μαθηματικών): Γυμνάσιο Λεπενούς (09 ώρες) + Γυμνάσιο Βόνιτσας (03 ώρες),

ΠΕ04.01 (Φυσικών): Γυμνάσιο Παλαίρου (02 ώρες) + Γυμνάσιο Μοναστηρακίου (02 ώρες) + Γυμνάσιο Βόνιτσας (01 ώρα).

Επισυνάπτεται συμπληρωματικός πίνακας με ονόματα εκπαιδευτικών που αφορούν τους ανωτέρω κλάδους προκειμένου τη Δευτέρα 16-12-2019 να προβούμε στην κάλυψή τους.