Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 46/04-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019.

2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

6. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

7. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 46/04-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.