Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 45/03-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια)

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

4. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ε.Κ. Ναυπάκτου,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/03-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.