Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 45/03-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

1. Ορισμός αναπληρωτή της Διευθύντριας στο 1ο ΕΠΑΛ Kατοχής,

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., 

4. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019, 

5. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., 

6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Α.Μ.Ω. σε Τάξη Υποδοχής, 

7. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 45/03-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.