Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 42/14-11-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά:

  • Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων