Δείτε εδώ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 42/14-11-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά:

  • Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων