Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 5/12-10-2018 πράξεως της κοινής συνεδρίασης Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας.