Δείτε εδώ...

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

22.11.2018 - 15:00

Η προθεσμία λήγει σε...Countdown
expired


Link:
Περισσότερες πληροφορίες σχετικές μπορείτε να δείτε εδώ

Θέματα της με αριθμ. 4/28-09-2018 πράξεως της κοινής συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται πίνακας που αφορά ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Π/θμια Εκπ/σης Αιτωλ/νίας.