Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 4/28-09-2018 πράξεως της κοινής συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται πίνακας που αφορά ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Π/θμια Εκπ/σης Αιτωλ/νίας.