Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Μήνυμα
  • Cache καθαρίστηκε (10.74MB)

Θέματα της με αριθμ. 32/19-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

1. Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2. Ολική διάθεση υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

3. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα Ε.Κ. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου.

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

5. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 32/19-09-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.