Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ)

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ).