Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Θέματα της με αριθμ. 18/08-05-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες, που αφορούν:

1. Αποχαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τοποθέτηση Υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε., και 

4. Κατάσταση εκπαιδευτικών Δ.Ε. που παραμένουν υπεράριθμοι.