Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 18/08-05-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες, που αφορούν:

1. Αποχαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τοποθέτηση Υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε., και 

4. Κατάσταση εκπαιδευτικών Δ.Ε. που παραμένουν υπεράριθμοι.