Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Θέματα της με αριθμ. 10/05-03-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2.Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε., και

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του,

σύμφωνα με την αριθμ. 10/05-03-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.