Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε., και

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 62/19-12-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.