Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε Απόφαση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»΄΄.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε Σ.Κ.Α.Ε. αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Απόφαση να παρουσιασθούν την Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Σ.Κ.Α.Ε. τοποθέτησής τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΣΡΩ4653ΠΣ-Υ3Γ.pdf)6ΣΡΩ4653ΠΣ-Υ3Γ.pdf270 Kb