Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 61/08-12-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών, τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε., μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους

3. ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

4. ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

5. ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

σύμφωνα με την αριθμ. 61/08-12-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν, τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.