Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοινοποίηση ως προς τις διαθέσεις και την υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 43/15-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε τελικούς ανακοινοποιημένους πίνακες, που αφορούν:

1. μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

2. υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 43/15-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.