Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας σύμφωνα με τις αριθμ. 1/14-09-2017 και 2/18-09-2017 πράξεις της κοινής συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρουσιαστούν στα σχολεία διάθεσής τους το συντομότερο δυνατό.