Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Θέματα της με αριθμ. 38/01-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας ανακοινώνουμε πίνακες  που αφορούν:

1. τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά,

2. απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

3. τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. αποσπασμένου από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και

4. χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 38η/01-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό στα σχολεία τοποθέτησης και απόσπασης.