Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας ανακοινώνουμε πίνακες  που αφορούν:

1. τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά,

2. απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

3. τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. αποσπασμένου από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και

4. χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 38η/01-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό στα σχολεία τοποθέτησης και απόσπασης.