Δείτε εδώ...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29 Aυγούστου 2017 (περίπου 12:00 μ.μ.) θα ανακοινωθεί εγκύκλιος της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία θα δοθούν οδηγίες για δηλώσεις τοποθέτησης:

α) υπεραρίθμων εκπαιδευτικών,

β) εκπαιδευτικών που ευρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και

γ) εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.