Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 30-06-2017

Σας ενημερώνουμε ότι, με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που ανήκουν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, είτε οργανικά είτε ευρισκόμενοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., θα πρέπει στις 30-06-2017 να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας λαμβάνοντας υπόψη σε ποια κατηγορία ανήκουν σύμφωνα με το αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/291/27-06-2017 έγγραφο του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, το οποίο επισυνάπτεται.