Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Χρονοδιάγραμμα οργανικών τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2017

Σας επισυνάπτουμε το χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων που θα ακολουθήσει το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, μετά τις μεταθέσεις έτους 2017.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (img-512102717-0001.pdf)img-512102717-0001.pdf256 Kb