Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας ανακοινώνουμε πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, εκπαιδευτικών Δ.Ε. που ανήκουν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρατήρηση: Στο σύνολο μορίων δε συμπεριλαμβάνονται τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από Τρίτη 28/03/2017 έως και Πέμπτη 30/03/2017 (ώρα 15:00 μ.μ.).