Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 1/13-01-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2. Τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό.

3. Τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού σε οργανικό κενό, αναδρομικά από 23-08-2010.

4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

6. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

7. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 1/13-01-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.