Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 1/19-01-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας ανακοινώνουμε πίνακες που αφορούν:

Α) Ανάκληση ορισμού αναπληρωτή του Διευθυντή στο 1ο ΕΠΑΛ Καινουργίου,

Β) Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο 1ο ΕΠΑΛ Καινουργίου,

Γ) Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

Δ) Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

Ε) Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

Ζ) Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.