Δείτε εδώ...

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Θέματα της με αριθμ. 1/19-01-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας ανακοινώνουμε πίνακες που αφορούν:

Α) Ανάκληση ορισμού αναπληρωτή του Διευθυντή στο 1ο ΕΠΑΛ Καινουργίου,

Β) Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο 1ο ΕΠΑΛ Καινουργίου,

Γ) Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

Δ) Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

Ε) Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

Ζ) Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.