Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλoακαρνανίας σε οργανικά κενά.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία από 16/7/2015 στη σχολική μονάδα όπου τοποθετήθηκαν οργανικά,

σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας.

Όσοι αδυνατούν να παρουσιαστούν στο σχολείο για ανάληψη υπηρεσίας, μπορούν να αναλάβουν μέσω fax. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στο σχολείο τους  και ταχυδρομικά την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.