Δείτε εδώ...

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλoακαρνανίας σε οργανικά κενά.

σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας.

Όσοι αδυνατούν να παρουσιαστούν στο σχολείο για ανάληψη υπηρεσίας, μπορούν να αναλάβουν μέσω fax. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στο σχολείο τους  και ταχυδρομικά την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.