Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Ειδική πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ

Κοινοποιούμε την Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και το συνημμένο πίνακα excel με το παράρτημα αυτής.