Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης ΕΕΠ ΠΕ25 μέσω τοπικής πρόσκλησης

Ανακοινώνουμε την κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25 - Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022, μέσω τοπικής πρόσκλησης.