Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ.Π.-Ε.Α.Ε. COVID-19))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας - Ειδικής Αγωγής COVID -19). Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή 21-01-2022 έως και Δευτέρα 24-01-2022.