Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Διπλασιασμός Μορίων Αναπληρωτών Εκπ/κών

Ανακοινώνουμε σχετική εγκύκλιο για τον διπλασιασμό μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.