Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Διπλασιασμός Μορίων Αναπληρωτών Εκπ/κών

Ανακοινώνουμε σχετική εγκύκλιο για τον διπλασιασμό μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.