Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τροποποιήσεις του ν. 4093/2012

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18, τ.Α') με τις τροποποιήσεις του ν. 4093/2012 και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Δείτε το Κεφάλαιο Ε', Άρθρο 30 με επισήμανση σε σημαντικά σημεία του νόμου στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4111_article_30.pdf)Άρθρο 30 του ν.4111/201364 Kb