Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Τροποποιήσεις του ν. 4093/2012

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18, τ.Α') με τις τροποποιήσεις του ν. 4093/2012 και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Δείτε το Κεφάλαιο Ε', Άρθρο 30 με επισήμανση σε σημαντικά σημεία του νόμου στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4111_article_30.pdf)Άρθρο 30 του ν.4111/201364 Kb