Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ανανέωσης της άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίων Δ.Ε. και των Κ.Ξ.Γ. για το σχολικό έτος 2012-2013

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2545/40, η άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δ.Ε. – Κ.Ξ.Γ. Γλωσσών πρέπει να ανανεωθεί, όπως κάθε χρόνο, το μήνα Οκτώβριο από 01/10/2012 έως 31/10/2012 υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης για ανανέωση της άδειας, κατατίθεται παράβολο Δημοσίου Ταμείου σε μορφή διπλότυπου είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ στον ΚΑΕ 3444 αξίας 15 ευρώ για κάθε ημέρα εκπρόθεσμης ανανέωσης αυτής (άρθρο 66 παρ.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 2545/1940).

Όταν δεν υποβληθεί η αίτηση, η άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δ.Ε. – Κ.Ξ.Γ. παύει να ισχύει.