Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα

Οι υπολογιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπολογιστές που μας περιβάλλουν είτε πρόκειται για τηλέφωνα, αυτοκίνητα ή συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο αντικείμενα. Κάθε αλληλεπίδραση

ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές διέπεται από έναν κώδικα  Εάν μάθουμε τι είναι ένα πρόγραμμα και το πώς είναι προγραμματισμένη μια μηχανή κατανοούμε καλύτερα τον νέο κόσμο την τεχνολογία που μας περιβάλλει.

Οι  Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ  στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα» υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών πληροφορικής στις 10-18 Οκτωβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού & 7-13 Δεκεμβρίου 2015   στη Διεθνή Εβδομάδα Προγραμματισμού.