Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 για τον καλύτερο σχεδιασμό και για την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ.), Comenius - Leonardo da Vinci και eTwinning στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-2013.

Δείτε αναλυτικά τα συνημμένα έγγραφα.