Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών, παρακαλούμε οι αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ) να υποβάλλονται έγκαιρα, το αργότερο μέχρι 18-12-2022, ώστε η υπηρεσία μας να μπορέσει να ανταποκριθεί έγκαιρα στον μεγάλο αριθμό Π.Υ.Μ. που πρέπει να συνταχθούν και να αποσταλούν.

Τα Π.Υ.Μ. εμπεριέχουν όλες τις υπηρετήσεις σε θέσεις θητείας (Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Τομεαρχών), αποσπάσεις σε διοικητικές θέσεις Α.Ε.Ι. κ.λ.π., καθώς και της αναγνώρισης συνάφειας Διδακτορικών, Μεταπτυχιακών τίτλων και δεν απαιτείται έκδοση επιπλέον βεβαιώσεων από την υπηρεσία μας.

Το ίδιο δικαιολογητικό (Π.Υ.Μ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί (αναρτηθεί) ως δικαιολογητικό και γι’ αυτές τις υπηρετήσεις.

Η υποβολή – διαχείριση της ηλεκτρονικής αίτησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων οι οποίοι θα πρέπει να μελετήσουν τις οδηγίες διαχείρισης της αίτησης που έχει αναρτήσει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και σας παραθέτουμε παρακάτω.

 - Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγίες που τα μέλη της ομάδας υποστήριξης παρέχουν στους ενδιαφερόμενους είναι ενημερωτικής φύσεως επί των γενικών λειτουργικών αρχών του συστήματος και όχι λεπτομερείς καθοδηγητικές υποδείξεις για την υποβολή των «προσωπικών τους προσόντων». 

- Τα μέλη της ομάδας υποστήριξης θα εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς τους taxis. Αν κάποιο μέλος της ομάδας υποστήριξης είναι εκπαιδευτικός με τους ίδιους κωδικούς θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει και ο ίδιος αίτηση για τοποθέτηση σε θέση Δ/ντή Σχολικών Μονάδων, αν το επιθυμεί.

Ομάδα υποστήριξης Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

- Κληρονόμος Θεόδωρος, Διοικητικός, Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄ Προσωπικού, τηλ. 2631050030

- Πελέκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ86  της Δ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, τηλ. 2631050023