Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με επιλογή  ογδόντα πέντε (85) θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που  επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση  από την  Παρασκευή  9  Δεκεμβρίου  2022 έως και την  Τετάρτη  28  Δεκεμβρίου  2022  και ώρα 16.00.