Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιούμε διευκρινιστικές οδηγίες προς τους νεοδιόριστους