Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης- δήλωσηςπροτίμησηςπεριοχώνγιαπρόσληψηωςπροσωρινώναναπληρωτώνή/και
ωρομισθίων το σχολικόέτος 2022-2023.