Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Δήλωση τοποθέτησης αποσπασμένων απο άλλα ΠΥΣΔΕ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 24/8-08-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά  κενά και πλεονάσματα (βλέπε συν. Πίνακας).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού αποσπασμένου απο άλλα ΠΥΣΔΕ μέχρι και την Παρασκευή  12-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ. Επίσης να επισυνάψουν και τα απαραίτητα διακιολογητικά που απαιτούνται για την τοποθέτησή τους , στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μόρια απόσπασης απο το ΥΠΑΙΘ.