Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

«Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προσκαλούνται
οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των
κλάδων ΠΕ κατηγορίας, οι οποίοι/ες υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογήςκαιεπιθυμούν να επιλεγούν σε κενές/κενούμενες θέσεις μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.