Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Κινητά εργαστήρια Πληροφορικής σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας

Με κινητά εργαστήρια Πληροφορικής θα προμηθεύσει το υπουργείο Παιδείας, όλα τα Γυμνάσια (1760) της χώρας , σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος. Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής θα περιλαμβάνει:

-15 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαραίτητο λογισμικό,

-Ένα τραχήλατο ερμάριο για τη φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη

-Ένα Wifi Access Point με απαραίτητο λογισμικό

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια 1760 Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά:

• 26.400 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)

• 1.760 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς

• 1.760 WiFi Access Points

Για την αγορά και εγκατάσταση των εργαστηρίων έχουν προϋπολογιστεί 18.920.00 ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ).

Για την σκοπιμότητα της προμήθειας των 1760 εργαστηρίων στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

"η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους του μαθητές πανελλαδικά. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και μέσα από την παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που στην παρούσα φάση δεν υφίσταται".