Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 4 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102)

Ανακοινώνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 4 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102). 

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2018.