Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Νέα Μοριοδότηση Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώνουμε στο συνημμένο έγγραφο  μέρος της  Υ.Α. με τη νέα μοριοδότηση σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας και σε πίνακα, ανά μοριοδότηση τις περιοχές. 

Όλη την Υ.Α. θα βρείτε στον υπερσυνδεσμο 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A5%CE%91_%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_8_8_18_%CE%BC%CE%B5_%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84__signed.pdf