Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου σε Μετέωρα- Τρίκαλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εσπερινό Γυμνάσιο Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

15-4-2016

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Μετέωρα- Τρίκαλα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13-4-2016

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09.00 μ. μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εσπερινό Γυμνάσιο Αγρινίου