Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Νεοχωρίου στο Μέτσοβο

Το Γυμνάσιο Νεοχωρίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική  εκδρομή του σχολείου  στο Μέτσοβο  στις 6-2-2015.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  Γυμνάσιο Νεοχωρίου  μέχρι την Τρίτη   3-2-2015 και ώρα 11.45π.μ..