Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ Αιτωλικού στην Αθήνα

Το  ΓΕΛ Αιτωλικού   προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για  εκπαιδευτική  επίσκεψη της Α΄ και Β΄τάξης του σχολείου στην Αθήνα στις 14-2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο ΓΕΛ Αιτωλικού μέχρι τη Δευτέρα 10-2-2014, ώρα 11:00π.μ.