Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

     Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας κατά τη συνεδρίασή του στις 05-07-2013 αποφάσισε την αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.