Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας σε οργανικά κενά

Σας επισυνάπτουμε τη με αριθμ. Φ.11.5/7973/26-07-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με την προαναφερόμενη απόφαση θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο όπου έλυσαν την υπεραριθμία τους.